top

[高端醫療] 有啲高端醫療計劃主打無須健康申報,又話乜都保,買唔買得過?

14 Dec 2017

 insureWIN 指有啲高端醫療計劃主打無須健康申報,又話乜都保,係屬於「易保不易賠」的計劃,每次入院都有機會要經過一場爭議去決定有無得賠又或者是否賠得足。

 

呢類型嘅高端醫療係屬於「易保不易賠」的計劃,老實說, insureWIN 企喺你嘅立場去諗,就不建議搏了。因為受不受保,同最後賠不賠到,係兩件事。買保險,就梗係想將來健康出現問題嘅時候有個保障,但如果每次入院都有機會要經過一場爭議去決定有無得賠又或者是否賠得足的話,咁呢份保險仲買唔買得過呢?

 


 

 insureWIN 指無須健康申報無疑可以免卻繁複嘅核保程序,但到提出索償時,保險公司才評估和決定是否向有關病症提供保障。

 

無須健康申報

你喺投保呢類型嘅計劃時係不需要填寫任何醫療問卷或接受健康檢查的,保險公司亦不會查問你過往嘅醫療紀錄。此舉無疑可以免卻繁複嘅核保程序,但到提出索償時,保險公司就會評估你的病症是否屬「已存在的情況」再決定是否向有關病症提供保障。

 


 

 insureWIN 指買單後亦要過咗等候期後先開始保障「已存在的情況」及先天性疾病,而且會有一個每年最高限額,並不是全數賠償。

 

保障「已存在的情況」及先天性疾病

所謂"乜都保",就係連市場上大部分保險計劃都不保嘅「已存在的情況」及先天性疾病,呢類型嘅計劃都會有保障。但當然唔會好似一般高端醫療嘅保障細項一樣係全數賠償,呢個保障通常會有一個每年最高限額,買單後亦要過咗一段等候期之後先開始有保障。

 


 

 insureWIN 指經過保險公司核保後,保單上會清楚列明會保啲乜、不保啲乜,將來出事時便無須再煩心賠償嘅問題了。

 

其實,買保險時申報健康狀況有時未嘗不是一件好事,起碼經過保險公司核保後,保單上已經清楚列明咗會保啲乜、不保啲乜,將來出事嘅時候就可以安心入院接受治療,無須再煩心賠償嘅問題了。

 


什麼人適合購買呢類「易保不易賠」的高端醫療計劃呢?

如果你本身已有不少病歷或「已存在的情況」,預計自己未必能成功購買需要核保的計劃,在沒有太多保險產品可以選擇下,一試亦無妨。

 

 

 

喺 insureWIN 比較番,揀到啱。 立即比較

 

免責聲明:本文內容僅供參考之用,不構成任何保險邀約。筆者已盡量確保所提供資料(包括數據)之準確性及可靠性,惟並不表示該等資料可作為消費者的指引,倘有關資料之任何不確或遺漏等,所引致消費者有任何損失或損害,一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定,有關產品計劃之詳情及細則,以產品之主要說明文件為準。

返回

[高端醫療] 想入私家醫院生仔,有冇保險cover到?

私家醫院標準私家病房嘅生仔套餐連醫生費和其他雜費,最基本都由$40,000起標...

2 Mar 2018

[高端醫療] 點買高端醫療先最著數?

買得高端醫療計劃,就係想入私家醫院接受治療時可以得到最全面嘅全數賠償保障...

30 Jan 2018

[高端醫療] 「出院免找數」,出院真係免找數?

買咗有「出院免找數」服務嘅高端醫療,係咪就可以隨時自出自入醫院...

10 Jan 2018

[高端醫療] 1 分鐘學懂高端醫療運作

高端醫療和住院保險一樣,都係喺你住院期間以「實報實銷」形式...

8 Dec 2017

@insureWIN, ALL rights reserved

2018 insureWIN 版權所有。閣下使用本網站代表同意我們的 使用條款私隱政策

最後更新日期: 20181112

閣下使用本網站代表同意我們的 使用條款 | 私隱政策

@insureWIN, ALL rights reserved
最後更新日期: 20181112
建議使用 Chrome 獲得最佳瀏覽體驗

insureWIN - 全港保險即時格價比較

一個一站式網上保險比較平台,為你搜羅全港各大保險公司的熱門保險產品資訊,提供儲蓄保險、人壽保險、危疾保險、住院保險及高端醫療的即時保險格價和保險保障項目比較。助你買保險前進行保險解碼,輕鬆找出最適合你的保險計劃。